Return to Výroční zprávy

2015

Na základě nově schválených stanov z konce roku 2014 jmenovala začátkem léta Komise křesťanské pomoci Radu Diakonie ECM. Je to velký krok oproti minulým rokům, kdy Rada Diakonie ECM existovala pouze formálně.

V roce 2015 jsme díky Velikonoční sbírce, která vynesla 43 173 Kč, v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili projekt SKP Horní Počernice na prázdninový výjezd s dětmi z azylového domu ve výši 18 333 Kč. (Platba proběhla až v roce 2016.) Dále jsme na straně příjmů v roce 2015 zaznamenali 7 944 Kč od pravidelných dárců na Podporu diakonických projektů ECM a 75 400 Kč na podporu domova se zvláštním režimem.

Půjčkový fond na překlenutí momentální platební neschopnosti střediska v roce 2015 nevyužila. (V plné míře ho využila začátkem tohoto roku.)

Rada Diakonie ECM v tuto chvíli pracuje mj. na sladění starých stanov SKP se vzorovými stanovami, přípravě semináře pro členy správních rad a zástupců staršovstev a kazatele sborů, kde pracují Střediska křesťanské pomoci, a také na vytvoření organizačního řádu (vnitřní směrnice).

Veškeré podstatné pohyby financí jsou uvedeny výše. Celkový hospodářský výsledek byl 126 467 Kč.

 

Dne 29. 3. 2016 zapsal Ctirad Hrubý

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2015-2/