Return to Výroční zprávy

2015

Na základě nově schválených stanov z konce roku 2014 jmenovala začátkem léta Komise křesťanské pomoci Radu Diakonie ECM. Je to velký krok oproti minulým rokům, kdy Rada Diakonie ECM existovala pouze formálně.

V roce 2015 jsme díky Velikonoční sbírce, která vynesla 43 173 Kč, v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili projekt SKP Horní Počernice na prázdninový výjezd s dětmi z azylového domu ve výši 18 333 Kč. (Platba proběhla až v roce 2016.) Dále jsme na straně příjmů v roce 2015 zaznamenali 7 944 Kč od pravidelných dárců na Podporu diakonických projektů ECM a 75 400 Kč na podporu domova se zvláštním režimem.

Půjčkový fond na překlenutí momentální platební neschopnosti střediska v roce 2015 nevyužila. (V plné míře ho využila začátkem tohoto roku.)

Rada Diakonie ECM v tuto chvíli pracuje mj. na sladění starých stanov SKP se vzorovými stanovami, přípravě semináře pro členy správních rad a zástupců staršovstev a kazatele sborů, kde pracují Střediska křesťanské pomoci, a také na vytvoření organizačního řádu (vnitřní směrnice).

Veškeré podstatné pohyby financí jsou uvedeny výše. Celkový hospodářský výsledek byl 126 467 Kč.

 

Dne 29. 3. 2016 zapsal Ctirad Hrubý