Return to Výroční zprávy

2014

Koncem minulého roku Rada oblasti schválila nové stanovy Diakonie ECM. Zásadní myšlenky vznikaly na setkávání ředitelů středisek křesťanské pomoci. Za všechny podněty jim patří poděkování.

V roce 2014 jsme v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili tři projekty – příspěvek na vytvoření bezpečného prostředí v MC Duha výši 29 000 Kč, příspěvek na nákup základního vybavení pro Klubík Kubík ECM Jihlava ve výši 6 800 Kč a příspěvek na zřízení pastoračních poradců pro SKP Jihlava (Azylový dům pro muže) a SKP Naděje pro život (Azylové ubytování Jihlava – matky a rodiny s dětmi) ve výši 30 000 Kč. Celkem se jednalo o částku 65 800 Kč. Na straně příjmů jsme v roce 2014 získali od osmi pravidelných dárců 8 244 Kč a z celocírkevní Velikonoční sbírky 41 504 Kč.

Půjčkový fond na překlenutí momentální platební neschopnosti střediska v roce 2014 nevyužila.

V těchto dnech Komise pro sociální práci při Oblastní konferenci jmenuje Radu Diakonie ECM. V nejbližší době tento výkonný orgán čeká práce v těchto základních oblastech:

  • rozhodnutí o výstupu přípravného týmu pro zřízení Domova se zvláštním provozem (pro alzheimeriky),
  • vytvoření organizačního řádu a vymezení kompetencí s Komisí pro sociální práci a Radou oblasti, a
  • vytvoření systému podpory jednotlivých středisek a diakonické práce ECM z výnosů, které získáme na základě Strategie ECM (2013–2030). Hovořit budeme také o konferenci o diakonické práci ECM a nové podobě setkávání ředitelů středisek.

Veškeré pohyby financí jsou uvedeny výše (Podpora diakonických projektů ECM a Velikonoční sbírka). Úroky činily 71,72 Kč. Celkový hospodářský výsledek byl minus 20 054,28 Kč. Účetní ztráta vznikla rozdělením příjmů veřejné sbírky na podporu diakonických projektů, které nebyly vyčerpány v minulých letech.

 

Dne 19. 4. 2015 zapsal Ctirad Hrubý

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2014-2/