Return to Střediska

SKP Plzeň

logo SKP PlzeňSKP Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

Co a pro koho děláme?

  • Terapeutická komunitu Vršíček: pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách ve věku 18–55 let.
  • Pracovní a sociální agenturu: pro osoby přicházející z Terapeutické komunity Vršíček nebo z Chráněného bydlení nezaměstnatelné na běžném trhu práce z důvody nízké kvalifikace, krátké praxe, záznamu v trestním rejstříku nebo zápočtovém listu, chronicky nemocné HEP C ve věku 18–55 let.
  • Dům na půl cesty: pro muže opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody ve věku 18–26 let.

Kontakty

SKP Plzeň
Husova 14, 301 00 Plzeň
e-mail: office@skp-plzen.cz, www: skp-plzen.cz
tel.: 377224320
zodpovědná osoba: Mgr. Marek Novotný, ředitel

Terapeutická komunita Vršíček
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
vedoucí: Miloslav Čech

Pracovní a sociální agentura
Božkovská 20, 326 00 Plzeň
e-mail: psa@skp-plzen.cz
vedoucí: Zdeněk Bečka

Dům na půl cesty
Božkovská 20, 326 00 Plzeň
e-mail: dpc@skp-plzen.cz
vedoucí: Tereza Líbenková, DiS.

 

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/skp-plzen/