Return to Střediska

SKP Plzeň

logo SKP PlzeňSKP Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

Co a pro koho děláme?

  • Terapeutická komunita Vršíček: léčba závislostí na návykových látkách (drogy, alkohol, popř. v kombinaci s gamblerstvím) pro osoby ve věku 18 – 64 let.
  • Sociální rehabilitace: podpora sociálního začlenění osob v nepříznivé sociální situaci, pro osoby ve věku 18 – 64 let v dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožené sociálním vyloučením
  • Dům na půl cesty: pro osoby  ve věku 18–26 let, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci (opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody, z ulice)
  • Terénní program: pro osoby bez přístřeší ve věku 18 – 64 let v jejich přirozeném prostředí.

Kontakty

Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Statut: Církevní právnická osoba
odpovědná osoba: Mgr. Marek Novotný, ředitel
IČO: 405 245 66
Adresa: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
tel.: 377 224 320, e-mail: office@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz

Terapeutická komunita Vršíček
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
tel.: 774 455 988
e-mail: tkv@skp-plzen.cz

Sociální rehabilitace
Božkovská 20, 326 00 Plzeň
tel.: 777 256 133
e-mail: rehabilitace@skp-plzen.cz

Dům na půl cesty
Božkovská 20, 326 00 Plzeň
tel.: 777 570 665
e-mail: dpc@skp-plzen.cz

Terénní program
Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
tel.: 735 172 996
e-mail: teren@skp-plzen.cz

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/skp-plzen/