Return to Výroční zprávy

2002

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2002

Výroční zpráva Diakonie ECM 2002

Milí bratři a sestry, vážení přátelé,
v minulém roce jsme byli svědky dynamického rozvoje Diakonie ECM co do kvality i co do kvantity. Důkazem jsou další dva zahájené projekty, nárůst výkonů, ekonomického obratu, vzdělávacích aktivit, dobrovolnické práce… K naplňování našeho poslání bylo nemálo příležitostí, sociální vyloučení hrozí stále velkému počtu našich spoluobčanů. Loňská povodeň způsobila, že množství těchto lidí ještě narostlo, což nás vyburcovalo k aktivitám ve prospěch těchto potřebných. Povzbuzením pro naši práci byl výrok Ústavního soudu, který by se dal parafrázovat: Církve mohou sloužit potřebným.

Poděkování za spolupráci patří zřizovateli, všem dárcům, dobrovolníkům i těm, kteří nesou tuto službu na modlitbách. Vážíme si každého finančního či materiálního daru, cítíme se tím hluboce zavázáni. Vážíme si každého vlídného, ale i kriticky budujícího slova.

Jan Harbáček, ředitel Diakonie ECM


Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Výroční zpráva DiECM 2002

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2002-3/