Return to Výroční zprávy

2012

Ředitelé středisek se i v roce 2012 pravidelně scházeli k tomu, aby přinášeli své otázky a sdíleli své zkušenosti. S bratrem superintendentem jsme hovořili o budoucnosti financování zaměstnanců středisek, kteří do nynějška byli placeni jako zaměstnanci církve. Došlo k dohodě a v minulých měsících i k praktickým krokům k přenesení placení pracovníků na střediska (s přechodnou dobou).

Podpořili jsme první dva projekty v rámci Podpory diakonických projektů ECM – účast klientů TK Vršíček na Bohoslužbách ve sboru Maranatha Plzeň a pilotní projekt na podporu dopravy potřebných do sboru Praha 2. Od jednotlivých dárců jsme v roce 2012 získali 6 360 Kč, z Velikonoční sbírky, jejíž výnos jsme celý na podporu diakonických projektů převedli, jsme získali 45 909 Kč.

Stále se rozšiřuje obsah extranetu DiECM (diakonie.umc.cz/extranet). Přístup přes heslo do něj mají všichni ředitelé středisek a členové správních rad. Přístupová hesla např. pro kazatele je možné získat na požádání u ředitele DiECM. Obsahem jsou vnitřní směrnice, metodiky, výstupy ze setkání ředitelů atp.

Z půjčkového fondu na překlenutí momentální platební neschopnosti středisek jsme v roce 2012 zapůjčili 500 tis Kč.

Podrobná finanční zpráva a zprávy z jednotlivých středisek momentálně zpracováváme a na sbory ji rozešleme v elektronické podobě. Tam se jistě podrobněji dozvíte o aktivitách jednotlivých středisek – z těch větších to např. bylo znovuotevření zrekonstruované terapeutické komunity Vršíček, oslava deseti let činnosti KC Maják, benefiční koncert pro Duhu, ale také nastartování aktivit k založení křesťanské mateřské školky v Litoměřicích. Děkujeme za podporu.

 

Dne 16. 4. 2013 zapsal Ctirad Hrubý

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2012-2/