Return to Podporujeme

Klub přátel diakonie

I wanna hold your hand - Joseph Ma. Rosell

I wanna hold your hand – Joseph Ma. Rosell

Ten, kdo nám pomůže poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným lidem částkou 720 Kč a více (což jsou zhruba dvě koruny denně), stane se v daném roku členem Klubu přátel diakonie. Zařadí se tím do dobré společnosti. Děkujeme za podporu dobré věci.

Samozřejmě připravíme darovací smlouvu a vystavíme potvrzení o daru, který je dle zákona odečitatelnou položkou až do výše 10% ze základu daně (pokud jde o minimálně 2% ze základu daně nebo částku alespoň 1000 Kč) u fyzických osob, ev. do výše 5% ze základu daně (pokud jde o minimálně 2000 Kč) u právnických odob.

Podpořit můžete

Diakonické projekty | účet 2600654920/2010
Na základě soutěže podporujeme rozvojové a udržitelné diakonické projekty farností, sborů a středisek křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické. Pravidelným zdrojem, kromě podpory dárců, je výnos Velikonoční sbírky Evangelické církve metodistické. Projekty vycházejí z konkrétních potřeb žadatelů.
Diakonické granty
Diakonie Evangelické církve metodistické každoročně vyhlašuje „grantové“ okruhy – konkrétní věci, které chce podpořit. Žádat mohou farnosti, sbory a diakonické subjekty Evangelické církve metodistické. Pravidelným zdrojem příjmem, kromě podpory dárců, bude částka na základě rozhodnutí Rady Diakonie ECM. Těmito „granty“ podporujeme křesťanský rozměr služby potřebným a ovlivňujeme službu středisek křesťanské pomoci i sborů a farností. Např. pastorační služba klientům středisek křesťanské pomoci, služba kaplanů, vzdělávání členů správních rad, pastoračních poradců atp. (Zahajujeme od roku 2018.)
Domov pro seniory v Horních Počernicích | účet 2400744809/2010
Nový projekt církve, pro který hledáme podporu a zejména Bohem povolané a ochotné lidi.
Naplňování poslání Diakonie Evangelické církve metodistické | účet 249165441/0300
V rámci Evangelické církve metodistické v České republice pomáháme poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným lidem. Sdružujeme diakonické subjekty. Pokud nás v této činnosti chcete podpořit, zvolte tuto variantu.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/klub-pratel-diakonie/