Return to Střediska

SKP Jihlava

Poskytujeme  komplexní sociální služby lidem sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením.  Poskytujeme sociálně-psychologickou pomoc, hmotné zaopatření a případnou pastorační péči lidem, kteří o ni mají zájem. Posilujeme psychosociální postavení klientů ve společnosti. Nasloucháme klientům a snažíme se jim pomoci, pokud o naši pomoc stojí. Pomáháme zájemcům zprostředkovat křesťanskou víru.

Pomáháme našim klientům překlenout svízelné životní období a zařadit se zpátky do běžného života a také zvýšit šance na uplatnění se na pracovním trhu.  Motivujeme klienty k celkově odpovědnějšímu přístupu k životu a k napravení vztahů v rodinách.

Za tímto účelem zejména

  • poskytujeme sociální službu Azylový dům pro muže Jihlava,
  • zprostředkováváme veřejně-prospěšné práce.

Komu?

  • muži ve věku 18-65 let, kteří ztratili střechu nad hlavou a jsou občané ČR nebo zde mají trvalý pobyt.

Kontakty

SKP Jihlava, Čajkovského 9, 586 01 Jihlava
skpjihlava@skpjihlava.cz, www: www.skpjihlava.cz
tel.: (+420) 567307907
zodpovědná osoba: Mgr. David Chlupáček

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/skp-jihlava/