Return to Výroční zprávy

2013

V minulém roce naše církev, díky nasazení litoměřické farnosti a jejího kazatele s rodinou, vstoupila do „nových vod“. Založila a otevřela křesťanskou mateřskou školu. Ta získala dostatek dětí k udržitelnému rozvoji.

V roce 2013 jsme v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili dva projekty – příspěvek na obnovu sanačních omítek ve sklepních prostorách KC Maják ve výši 7 500 Kč a podporu na založení křesťanské mateřské školy Klubíčko ve výši 15 500 Kč. Od pěti pravidelných dárců jsme v roce 2013 získali 6 370 Kč a z Velikonoční sbírky, jejíž výnos jsme celý na podporu diakonických projektů převedli, jsme získali 34 284 Kč.

Z půjčkového fondu na překlenutí momentální platební neschopnosti středisek jsme v roce 2013 zapůjčili 293 tis Kč.

Stále se rozšiřuje vnitřní „informační systém“ – obsah extranetu DiECM (diakonie.umc.cz/extranet). Přístup přes heslo do něj mají všichni ředitelé středisek a členové správních rad. Přístupová hesla např. pro kazatele je možné získat na požádání u ředitele DiECM. Obsahem jsou vnitřní směrnice, metodiky, výstupy ze setkání ředitelů atp. Na setkání ředitelů budeme hovořit o uspořádání podzimní konference (pracovního setkání) pro členy správních rad. Dlouhodobě cítíme potřebu vzdělávání a vzájemného obohacení skrze sdílení zkušeností členů správních rad.

Podrobná finanční zpráva a zprávy z jednotlivých středisek zpracováváme a na sbory ji rozešleme v elektronické podobě.

 

Dne 16. 4. 2014 zapsal Ctirad Hrubý

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2013-2/