Return to Diakonické projekty

Informace pro dárce | Podpořené projekty

Ilustrační foto - kopretinka, autor: Mátééé

Ilustrační foto, autor: Mátééé

Podpořené projekty v roce 2017

V roce 2017 podpořila Diakonie ECM projekt SKP Horní Počernice – Příměstský tábor pro děti z azylového domu částkou 10 127 Kč a SKP Klubíčko – Vybavení nájemních bytů pro osoby reagující na evangelium a vystupující z výkonu trestu vězení částkou 69 000 Kč.

SKP Horní Počernice – Příměstský tábor pro děti z azylového domu

Celoroční práce s dětmi a mladistvými, kteří jsou ubytováni se svými rodiči v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO) patří k základním úkolům SKP. Pro práci s dětmi volí SKP HOPO aktivity, které u dětí přispívají k vytváření zdravého životního postoje a k dodržování zásad slušného chování. Příměstský tábor by měl tyto celoroční aktivity vhodně doplnit a navíc přinést dětem příjemné a smysluplné trávení alespoň části prázdninových měsíců.  Rodiče těchto dětí patří do sociálně slabé skupiny obyvatelstva, nedisponují finančními prostředky, ze kterých by svým dětem mohli zajistit pobyt na dětských táborech atp. Pětidenní příměstský tábor proběhne během letních prázdnin 2017 a je koncipován jako několik fakultativních výletů spojených s doprovodným programem.

SKP Klubíčko – Vybavení nájemních bytů pro osoby reagující na evangelium a vystupující z výkonu trestu vězení

Při duchovenské práci ve vězení působí evangelium k obrácení některých osob k Boží milosti a Jeho autoritě. Projekt je cílen na ty z obrácených, kteří nemají žádné zázemí a chtějí začít nový život ve spojení s naším sborem mimo původní bydliště. Možnost samostatného ubytování těchto osob je jednou ze základních podmínek jejich úspěšné resocializace. Touto možností je posilněna naděje nezávislosti na bývalých destruktivních sociálních vazbách.

Evangelická církev metodistická uvolnila peníze na zakoupení tří bytů. Byty budou za běžné nájemné poskytnuty  klientům. Na přechodnou dobu, než si najdou práci a vlastní bydlení, je bude tým dobrovolných spolupracovníků podporovat v posílení finanční soběstačnosti, hospodaření, obnovení pracovních návyků, začlenění do společenství církve i do společnosti, narovnání vztahů, … Práce s klienty je dobrovolnická. Tento projekt slouží k základnímu vybavení bytů.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/

Podpořené projekty 2016

V roce 2016 podpořila Diakonie ECM projekt ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově částkou 10 000 Kč. ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově Projekt je určen široké veřejnosti, školám i návštěvníkům sboru ECM v Tachově. Cílem je šířit povědomí …

Podpořené projekty 2015

V roce 2015 podpořila Diakonie ECM projekt SKP Horní Počernice – prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích částkou 18 333 Kč. SKP Horní Počernice – Prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích Prázdninový výjezd je určen pro děti školního věku (tj. 6 – 15 let věku), které jsou ubytovány spolu …

Podpořené projekty 2014

V roce 2014 podpořila Diakonie ECM tři projekty. Projekt MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti, ECM Jihlava – Klubík Kubík: Kreativní Učení o Bohu I Kristu a SKP Naděje pro život – Pastorační asistence. Celkově jsme rozdělili částku 65 800 Kč. MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti Mateřské centrum …

Podpořené projekty 2013

V roce 2013 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt ECM Litoměřice otevření křesťanské mateřské školy a projekt KC Maják na obnovu sanačních omítek. Celkově jsme rozdělili částku 23 000 Kč. ECM Litoměřice – stavební úpravy nutné k založení církevní mateřské školy Mateřská škola je registrována na MŠMT. K účinnosti registrace je potřebné rekonstruovat stávající prostory MC Klubíčko …

Podpořené projekty 2012

V roce 2012 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt SKP Plzeň na nákup automobilu pro dojíždění klientů Terapeutické komunity Vršíček na Bohoslužby v ECM Plzeň 3 – Maranatha, a projekt ECM Praha 2 na podporu dopravy potřebných na společná shromáždění. Celkově jsme rozdělili částku 27 675 Kč. Terapeutická komunita Vršíček – účast klientů na bohoslužbě ve sboru Maranatha Plzeň …