Podporujeme

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/

Diakonické projekty

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která …

Diakonické granty

Diakonie Evangelické církve metodistické každoročně vyhlašuje „grantové“ okruhy – konkrétní věci, které chce podpořit. Žádat mohou farnosti, sbory a diakonické subjekty Evangelické církve metodistické. Pravidelným zdrojem příjmem, kromě podpory dárců, je částka na základě rozhodnutí Rady Diakonie ECM. Těmito „granty“ podporujeme křesťanský rozměr služby potřebným a ovlivňujeme službu středisek křesťanské pomoci i sborů a farností. …

Domov pro seniory v Horních Počernicích

Od roku 1924 naši otcové ve víře a s velkým nasazením a obětavostí otevřeli domov pro sirotky v zakoupeném areálu zámku v Horních Počernicích. Součástí práce Spolku péče o sirotky, který tuto službu nesl, byla i starost o staré a nemohoucí. Areál zámku byl Evangelické církvi metodistické v rámci restitucí vrácen. Od roku 1999 zde …

I wanna hold your hand - Joseph Ma. Rosell

Klub přátel diakonie

Ten, kdo nám pomůže poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným lidem částkou 720 Kč a více (což jsou zhruba dvě koruny denně), stane se v daném roku členem Klubu přátel diakonie. Zařadí se tím do dobré společnosti. Děkujeme za podporu dobré věci. Samozřejmě připravíme darovací smlouvu a vystavíme potvrzení o daru, který je dle zákona odečitatelnou položkou …