Return to Střediska

Ječmínek

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí.

Poskytované služby

  • Azylový dům – Domov pro matky (otce) s dětmi
  • Terénní práce – základní poradenství a služby k podpoře klientů ke zvládnutí nepříznivých životních situací v jejich vlastním prostředí.

Cíle poskytovaných služeb

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi (osamělý zletilý rodič s dítětem do 18 let)

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud.

Kontakty

Ječmínek, o. p. s.
Jiřího z Poděbrad 402/15
591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 773 802 238, 566 620 008
E-mail: info@azylovydumjecminek.cz
www.azylovydumjecminek.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Benáček – ředitel, statutární zástupce organizace
Bc. Aneta Musilová, DiS. – sociální pracovnice Domova pro matky (otce) s dětmi
Mgr. Nela Šupková – vedoucí Terénní práce

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/jecminek/