Return to Střediska

SKP Klubíčko

logo SKP KlubíčkoPpodporujeme rodinu ve společnosti, její harmonický rozvoj a vzájemnost. Ideově vycházíme z křesťanských hodnot a postojů.

Nabízíme prostor pro setkávání a sdílení, odpočinek a inspiraci.

Nabízené služby

  • [Mateřské centrum] – setkávání především maminek s malými dětmi, nabídka tvořivých, hudebních a pohybových aktivit; aktivity *** herna pro děti s kvalitním vybavením, hudebně pohybová hodina, „Laskavé zastavení“ *** výtvarné aktvity, cvičení s kojenci, cvičení s batolaty, angličtina s batolaty, cvičení těhotných, bazary, příjemné posezení u káva a čaje, moznost pobytu na vybavené zahradě,
  • [Pradenství] – pedagogicko psychologické poradenství pro rodiče dětí do 3 let věku, besedy pro rozvoj rodičovských kompetencí, laktační poradenství, kurzy nošení dětí v šátku, specializované výcvikové a vzdělávací skupinové programy, besedy v oblasti zdravého životního stylu,
  • [Volnočasové aktivity pro děti a mládež] – „Tvořivý svět“, angličtina pro předškoláky, rukodělné aktivity pro maminky, prázdninová softbalová škola, prázdninový příměstský anglický camp a další nabídky dle zájmu,
  • [Křesťanská péče] – individuální křesťanské poradenství, skupinový program „Noemi“,
  • [V rámci komunitní spolupráce] – kulturní a společenské akce, kampaně – osvětové a informačení akce, komunitní plánování města Litoměřice a působení v iniciativě „Zdravé město“, spolupráce se Sítí mateřských center ČR, působení v Místní akční skupině České Středohoří.

Komu?

  • těhotné ženy, ženy s dětmi na mateřské dovolené, předškolní děti, děti mladšího školního věku, manželské páry, celé rodiny, místní společnost.

Kontakty

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice
skp.klubicko@umc.cz , www: www.umc.cz/skp.klubicko

zodpovědná osoba: Mgr. Jan Kožešník – tel.: 774258245, 416733662
vedoucí mateřského centra: Bc. Vladimíra Štechová, tel.: 416733662,  777 935 891
poradenství: Mgr. Jana Haslingerová, tel.: 774637274

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/skp-klubicko/