Střediska

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/

Ječmínek

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit …

Naděje pro život

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost). Za tímto účelem zejména poskytujeme sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava, pořádáme zážitkové kempy a tábory pro děti a rodiny s dětmi, podněcujeme vznik podpůrných skupin lidí …

POINT 14

Point 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka. Co děláme? Programy primární prevence: chceme poskytnout mladým lidem objektivní informace o závislosti nejen na drogách a jejích možných příčinách, vytvořit prostor pro vyjádření …

SKP Duha

Cílem křesťanského mateřského centra SKP Duha je více než vytvoření laskavého a podnětného prostředí pro děti a rodiče. Chtěli bychom být prostředníky, kteří rodičům pomohou překonat předsudky z návštěvy kostela a křesťanů vůbec. Nenásilnou formou jsou jim představovány křesťanské zásady a principy, které v mateřském centru uplatňujeme. Nabízíme Školička – celodenní provoz jako v MŠ …

SKP Horní Počernice

Posláním Střediska je poskytování kvalitních holistických sociálních služeb lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu. V rámci naplňování poslání chceme reagovat na celospolečenské potřeby, nechceme jen nečinně přihlížet. Cítíme se spoluodpovědní za kvalitu života v naší komunitě. Chceme tu být coby nevládní nezisková organizace mimo jiné proto, …

SKP Jihlava

Poskytujeme  komplexní sociální služby lidem sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením.  Poskytujeme sociálně-psychologickou pomoc, hmotné zaopatření a případnou pastorační péči lidem, kteří o ni mají zájem. Posilujeme psychosociální postavení klientů ve společnosti. Nasloucháme klientům a snažíme se jim pomoci, pokud o naši pomoc stojí. Pomáháme zájemcům zprostředkovat křesťanskou víru. Pomáháme našim klientům překlenout svízelné životní …

logo SKP Klubíčko

SKP Klubíčko

Ppodporujeme rodinu ve společnosti, její harmonický rozvoj a vzájemnost. Ideově vycházíme z křesťanských hodnot a postojů. Nabízíme prostor pro setkávání a sdílení, odpočinek a inspiraci. Nabízené služby [Mateřské centrum] – setkávání především maminek s malými dětmi, nabídka tvořivých, hudebních a pohybových aktivit; aktivity *** herna pro děti s kvalitním vybavením, hudebně pohybová hodina, „Laskavé zastavení“ …

SKP Pastelka

Přirozenou formou a na základě přátelských vztahů chceme ukazovat na Boží lásku v osobě Ježíše Krista. Prosazujeme model úplné rodiny a podporujeme prorodinné aktivity. Co děláme organizujeme volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi, pořádáme besedy a semináře v oblasti výchovy a partnerských vztahů, nabízíme základní poradenskou činnost v oblasti výchovy a pedagogiky. Pro koho? …

SKP Plzeň

SKP Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu. Co a pro koho děláme? Terapeutická komunita Vršíček: léčba závislostí na návykových látkách (drogy, alkohol, popř. v kombinaci s gamblerstvím) pro osoby ve věku 18 – 64 let. Sociální rehabilitace: podpora sociálního …