Return to Výroční zprávy

2005

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2005

Výroční zpráva Diakonie ECM 2005

Milí přátelé a sympatizanti Diakonie ECM, jednotlivých SKP a Teen Challenge Plzeň.

Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili modlitbou, penězi nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2005 se naše služba dynamicky rozvíjela. Často se stává, že začínáme novou službu a nejsou zajištěny finanční prostředky na její realizaci. Věřím spolu s Vámi, že pokud sloužíme ve shodě s Božím plánem, On často i nezvykle zabezpečí a podpoří to, co je Jeho. Ježíš, když chodil po zemi, navštěvoval lidi, kteří jsou v mnoha ohledech podobní našim klientům a trávil s nimi čas. Jsou to lidé mající řadu zranění fyzického, ale hlavně psychického původu. Jedná se o bolest, úzkost, masku arogance či agresivity, závislosti všech druhů. Jejich osudy jsou často neuvěřitelné a jejich příběhy by stačily na mnoho knih. Proto zůstává pravdou, že naše služba je především o lidech a pro lidi. Když budete číst o výsledcích našeho pachtění, prosím, představte si za každým číslem v naší zprávě konkrétního člověka. Člověka, který se více či méně snaží nějak zachránit svůj život. Člověka, který dělá chyby. Naši pracovníci se snaží posloužit mu a jít kousek cesty s ním. Prožívají bolestně jejich pády, ale mohou se i radovat z jejich úspěchů.

Ve finanční zprávě bych rád upozornil na množství finančních prostředků, které se nám podařilo v loňském roce shromáždit, abychom mohli dělat naši práci.

Rada Diakonie ECM se scházela podle potřeby a pracovala především na nových stanovách. Všichni si přejeme, aby všechno to, co děláme, bylo jak z duchovního, tak i právního hlediska v pořádku. Věřím, že ve spolupráci s Radou oblasti ECM ČR bude naše společná služba efektivnější. Nechceme přece, aby stála na jedné straně Církev se svojí bohoslužbou, kázáním a svátostmi a na straně druhé „sociální“ Diakonie se svojí službou potřebným. Jsme jedno tělo našeho Pána, který je naší hlavou.

V Kristu služebník služebníků našeho Pána Gustav Černý


Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Výroční zpráva DiECM 2005

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2005-2/