Return to Výroční zprávy

2009

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2009

Výroční zpráva Diakonie ECM 2009

Diakonie ECM je střešním orgánem práce našich středisek křesťanské pomoci. V posledních letech jsme si zvykli, že se její činnost umenšila předně proto, že střediska si sama zajišťují potřebný servis nebo finanční zdroje. V roce 2009 bylo požádáno na MPSV o dotaci pouze pro SKP Duha. Byla vyhlášena uskutečněna velikonoční sbírka a její výtěžek byl rozdělen pro dvě SKP – Duha a Maják.

V prosinci rada oblasti jmenovala na uprázdněné místo ředitele novou osobu předně proto, aby mohlo být zajištěno jmenování ředitele TC Plzeň.

Dne 8. 2. 2010 proběhla v Praze 2 za přítomnosti superintendenta církve Mgr. Petra Procházky porada ředitele Diakonie a ředitelů středisek křesťanské pomoci ECM i předsedů správních rad. Tématem byla práce Diakonie a Středisek křesťanské pomoci a výhledy a potřeby do budoucna. Byl také schválen hospodářský výsledek Diakonie za roky 2006, 2007 a 2008.

Je řada otázek, některé jsme otevřeli, ale řešení pro budoucnost budeme teprve hledat. Má být DiECM jen formální střechou nebo něčím víc? Představujeme si, že by měla sloužit posílení vlivu církve do středisek. Mohla by pomoci při řešení problémů ve střediscích. Je důležité slovo zvenku. Ředitel DiECM by měla být osoba nezávislá (ne ředitel některého SKP), uvolněná funkce. Diakonie v církvi by se měla soustředit i na otázku studia v sociální oblasti, duchovní školení zaměstnanců. Nechceme, aby práce středisek i diakonie běžela od církve. Chceme také, aby diakonie svou službou přesahovala rámec církve. Ředitelé by uvítali setkávání a porady, vzájemnou pomoc.

Musíme znovu zvážit strukturu diakonie – jednak s ohledem na původní záměr při začátcích od 90. let, jednak s ohledem na současnou legislativu i potřeby společnosti, v níž žijeme. Potřebujeme nyní aktualizovat stanovy.

Změny na místech ředitelů: SKP Horní Počernice Jan Procházka od 1. 11. 09; TC Plzeň  Hana Obršlíková od 7. 1. 2010; SKP Plzeň od 25. 1. 2010 Hana Obršlíková. Nové středisko vzniká v Protivíně SKP Pastelka, jeho ředitelkou je Miluše Šálková. V dubnu nastoupí nový ředitel / ředitelka v SKP Jihlava.

Rada oblasti vyhledá v nejbližší době vhodnou osobu jako ředitele Diakonie ECM.

Rada Diakonie ECM schválila hospodářský výsledek za léta 2006, 2007 a 2008 takto:

  • za rok 2006: Ztráta roku 2006 ve výši 3 912,27 Kč bude uhrazena ze zisku předchozích účetních období,
  • za rok 2007: Ztráta roku 2007 ve výši 239 959,– Kč bude uhrazena ze zisku předchozích účetních období,
  • za rok 2008: Ztráta roku 2008 ve výši 21 864,61 Kč bude uhrazena ze zisku předchozích účetních období.

Josef Červeňák, ředitel


Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Vyrocni zprava DiECM 2009

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2009-2/