Return to Střediska

POINT 14

Point 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

Co děláme?

 • Programy primární prevence: chceme poskytnout mladým lidem objektivní informace o závislosti nejen na drogách a jejích možných příčinách, vytvořit prostor pro vyjádření vlastních emocí a názorů, posilovat komunikační dovednosti a učit je zvládat tlak vrstevníků ve skupině a tím předcházet vzniku a rozvoji závislostí.
  Nízkoprahový klub pro děti a mládež: na Pátečním klub nabízíme mladým lidem volnočasové aktivity, podporu při řešení náročných životních situací a mezilidských vztahů v důvěrném prostředí, navázání nových přátelství a podporu sebe realizace.
 • Terénní program: vyhledáváme uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí a informujeme je i veřejnost o rizicích spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním s tím spojeným.
 • Kontaktní centrum: poskytujeme základní potravinové, hygienické a zdravotní služby uživatelům drog a zprostředkování kontaktů v systému sociálních a zdravotnických služeb pro celkové zlepšení situace uživatele.
 • Středisko následné péče (pobytová i ambulantní forma): poskytujeme pomoc a podporu bývalým uživatelům návykových látek po léčbě v osamostatnění, odpovědnosti, abstinenci a v návratu do života ve společnosti prostřednictvím poradenství, individuální, skupinové a rodinné terapie a volnočasových aktivit.

Pro koho?

 • primární prevenci pro žáky 6. a 9. tříd ZŠ, 1. a 2. ročníky SŠ a SOU
 • Páteční klub pro děti a mládež od 15 do 18 let
 • terénní program pro všechny osoby s problémem závislosti bez ohledu na věk a sociální situaci
 • kontaktní centrum pro osoby experimentující s návykovými látkami, problémové uživatele návykových látek, závislé na návykových látkách, rodinné příslušníky a blízké osoby.
 • následnou péči pro ženy i muže od 18 do 55 let, kteří absolvovali léčbu závislosti, abstinují alespoň 3 měsíce a jsou motivovaní k dalšímu životu bez návykových látek a jejich rodinným příslušníkům nebo blízkým osobám.

Kontakty

Point 14, zájmové sdružení právnických osob
Středisko pro konzultaci a prevenci, Husova 14, 301 00 Plzeň
e-mail: office@point14.cz,   www: point14.cz
tel.: 377235526, fax.: 377223913

Primární prevence & Nízkoprahový klub & Terénní program & Kontaktní centrum
kontaktní osoba: Bc. Pavlína Kovářová

Středisko následné péče, Sušická 75, 326 00 Plzeň
e-mail: cerna@point14.cz
tel.: 377442669,  fax: 377223913
kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/point-14/