Return to Výroční zprávy

2011

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Bible, Micheáš 6,8)

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2011

Výroční zpráva Diakonie ECM 2011

Přijímaná Boží láska nemůže nechat člověka beze změny. Mění pohled na sebe sama, proměňuje žebříček hodnot, cíle, ale i pohled na svět kolem i na druhé lidi.

Diakonie Evangelické církve metodistické zastřešuje v České republice deset samostatných středisek. Provozujeme mateřská centra, pracujeme s obtížně zaměstnatelnými lidmi, pomáháme těm, kdo chtějí skoncovat se svojí závislostí na drogách, poskytujeme ubytování a  pomáháme mužům, ženám i celým rodinám bez domova, nabízíme volnočasové aktivity mládeži…

Nejsme velcí, aby nás každý znal, nemáme dokonale zpracované PR na budování naší značky. Každý den ale máme příležitost setkávat se s konkrétními lidmi, kteří v danou chvíli hledají pomoc. Máme příležitost dotýkat se jejich životů. Děláme to s respektem, že jsou Bohem milovaní, a s nadějí, že v Bohu má každý člověk šanci změnit svůj život. Pomáháme lidem bez ohledu na jejich přesvědčení, vyznání, barvu pleti, politickou orientaci… aby využili veškerý svůj potenciál a v rámci možností žili nezávisle na podpoře státu a stali se prospěšnými pro komunitu, ve které žijí – pro rodinu i společnost. Vytváříme prostor, aby se lidé spojovali a vlastní pomocí naplňovali své aktuální potřeby.

Děkuji všem, kdo podporujete práci našich středisek. Všem zaměstnancům a dobrovolným spolupracovníkům přeji moudrost a sílu od Boha, aby mohli s radostí konat svoji práci. Těm, kdo vyhledávají naší pomoc, přeji, aby se jakákoliv tíseň, ve které se ocitli, stala příležitostí ke změně.

Ctirad Hrubý, ředitel


Celá výroční zpráva Diakonie ECM 2011 (v PDF): Vyrocni zprava DiECM 2011

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2011-2/