Return to Výroční zprávy

2010

Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. (Bible, Lukáš 6,31)

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2010

Výroční zpráva DiECM 2010

 

Diakonická práce Evangelické církve metodistické patří k vyjádření Boží lásky k lidem. Má mnoho podob. Část této služby lásky probíhá neformálně skrze jednotlivé farnosti, sbory, misijní stanice i jednotlivce, část církev vykonává skrze k tomu zvláště určené subjekty – střediska křesťanské pomoci. V rukou držíte výroční zprávu, která mapuje činnost jednotlivých středisek v roce 2010.

Střediska křesťanské pomoci vykonávají práci velkého rozsahu. Působí v Praze, Plzni, Jihlavě, Litoměřicích, Protivínu. Klienty a uživatele služeb mají i z dalších míst. Poskytují služby v oblasti sociální prevence (azylové domy, dům na půl cesty), prevence drogových závislostí (preventivní programy na školách), sociální rehabilitace (pracovní a sociální agentura), léčení drogových závislostí (terapeutická komunita, chráněné bydlení), ale i prorodinných aktivit (mateřská centra) a aktivit pro mládež, rodiny, děti, … V České republice funguje deset středisek. Svá poslání naplňují díky podpoře veřejných rozpočtů, úspěšným soutěžím o získání těchto prostředků a především díky Boží milosti, která se projevuje například v motivaci pracovníků k této práci, v modlitební, lidské a věcné podpoře ze strany členů církve i mnohých dárců a dobrovolných spolupracovníků. Naše služby poskytujeme na profesionální úrovni a trvale zvyšujeme jejich kvalitu.

Bůh – Stvořitel nebe i země – ten, kdo dokonale zná naše srdce – nám říká, abychom druhým činili tak, jak chceme, aby oni činili nám. Co konkrétně to má být, to se asi liší člověk od člověka, ale důležitý je i samotný důraz „čiňte“. Nestačí zachovat dobré názory a „slušný“ odstup. Nestačí nevměšovat se do života druhých lidí. Pokud druhého vidím v situaci, ve které kdybych byl sám – očekával bych pomoc, potom mám jít a konat. To, jak konkrétnímu člověku pomoci, je předmětem neustálého hledání. Každý je jiný a každého k nám přivádějí různé motivy. Jinak vypadá pomoc člověku, který dělá vše pro to, aby se vydal na cestu trvalé abstinence od drogy, jinak člověku, který se rozhodl jít cestou zneužívání pomoci druhých.

Děkujeme všem, kdo v roce 2010 podpořili práci Diakonie Evangelické církve metodistické i jednotlivých středisek křesťanské pomoci.

Ctirad Hrubý, ředitel


Celá výroční zpráva Diakonie ECM 2010 (v PDF): Vyrocni zprava DiECM 2010

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2010-2/