Return to Střediska

Naděje pro život

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).

Za tímto účelem zejména

  • poskytujeme sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava,
  • pořádáme zážitkové kempy a tábory pro děti a rodiny s dětmi,
  • podněcujeme vznik podpůrných skupin lidí a pořádá s nimi různé aktivity, které umožní příznivcům a členům těchto skupin objevit vlastní potenciál k aktivnímu životu a naplňování vlastních potřeb,
  • zprostředkováváme materiální pomoc potřebným lidem,
  • připravujeme a vzdělává své dobrovolné i profesionální pracovníky, dbá o jejich odborný i osobnostní a duchovní rozvoj,
  • zkvalitňujeme poskytované služby i způsob svého řízení.

Komu?

  • ženám a matkám starším 18-ti let, které jsou bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, a které chtějí s naší podporou řešit svoji nepříznivou situaci týkající se bydlení, finančního zajištění a hospodaření, mezilidských vztahů a komunikace a výchovy a péče o děti a vlastní osobu tak, aby se mohly vrátit do běžného života [Azylový dům pro ženy a matky s dětmi],
  • jednotlivci a rodiny s dětmi [zážitkové kempy],
  • lidé, kteří chtějí stát k životu čelem [podpůrné skupiny],
  • lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci [materiální pomoc].

Kontakty

SKP – Naděje pro život, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava
info@nadejeprozivot.cz, www: nadejeprozivot.cz
tel.: (+420) 567331452
zodpovědná osoba: Mgr. David Chlupáček

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/nadeje-pro-zivot/