Return to Podporujeme

Diakonické granty

  • Diakonie Evangelické církve metodistické každoročně vyhlašuje „grantové“ okruhy – konkrétní věci, které chce podpořit.
  • Žádat mohou farnosti, sbory a diakonické subjekty Evangelické církve metodistické.
  • Pravidelným zdrojem příjmem, kromě podpory dárců, je částka na základě rozhodnutí Rady Diakonie ECM.
  • Těmito „granty“ podporujeme křesťanský rozměr služby potřebným a ovlivňujeme službu středisek křesťanské pomoci i sborů a farností. Např. pastorační služba klientům středisek křesťanské pomoci, služba kaplanů, vzdělávání členů správních rad, pastoračních poradců atp.
  • (Zahajujeme od roku 2018. Grantové okruhy zatím nejsou vyhlášeny.)

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-granty/