Return to Výroční zprávy

2007

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2007

Výroční zpráva Diakonie ECM 2007

Milí přátelé,

chci touto cestou podekovat Vám všem, kterí jste nás podporili modlitbou, penezi, nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2007 se naše služba dynamicky rozvíjela. Casto se stává, že zacínáme novou službu a nejsou zajištené financní prostredky na její realizaci. Verím spolu s Vámi, že pokud sloužíme ve shode s Božím plánem, On casto i nezvykle zabezpecí a podporí to, co je Jeho. Ježíš, když chodil po zemi, navštevoval a trávil cas s lidmi, kterí jsou podobní v mnoha ohledech našim klientum. Jsou to lidé mající radu zranení fyzického puvodu, ale hlavne psychického. Zranení, bolest, úzkost, maska arogance ci agresivity, závislosti všech druhu. Jejich osudy jsou casto neuveritelné a jejich príbehy by stacily na mnoho knih. Proto zustává pravdou, že naše služba je predevším o lidech a pro lidi. Když budete císt o výsledcích naší práce, prosím predstavte si za každým císlem v naší zpráve konkrétního cloveka. Cloveka, který se více ci méne snaží nejak zachránit svuj život. Cloveka, který delá chyby. Naši pracovníci se snaží posloužit mu a jít kousek cesty s ním, prožívají bolestne jeho pády ale
mohou se i radovat z jeho úspechu.

V Kristu, služebník služebníku našeho Pána Gustav Černý


Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Vyrocni zprava DiECM 2007

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2007-2/