Return to Výroční zprávy

2006

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2006

Výroční zpráva Diakonie ECM 2006

Chci poděkovat Vám, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, sympatizanti a podporovatelé, za Vaši neutuchající přízeň v uplynulém roce.

Pokusili jsme se přetransformovat vedení Rady DiECM, která se skládá z ředitelů jednotlivých SKP do efektivnější formy Výkonného výboru RDiECM, jenž by měl mít možnost disponovat určitou částkou na nové metodistické projekty. Rok 2007 ukáže, zda je to správná cesta.

Jsem rád, že můžete mít v ruce Výroční zprávu Diakonie ECM v ČR za rok 2006. Myslím, že poskytuje poměrně přehledný obrázek naší práce za uplynulé období. Pokud ji čtete, představte si pod vágními termíny „kontakt, intervence, klient, obložnost nebo lůžkoden“ konkrétního člověka. Něčí babičku, syna, o kterého se nikdo nestará, dědečka, kterému vozíme oběd, dítě, které nikdo nechce, nebo mladou narkomanku, kterou zneužíval její otec, když jí bylo třináct. Na druhou stranu realizujeme také mnoho preventivních aktivit, aby se tyto hrozné věci nestávaly. Rád bych Vám připomněl významnou skutečnost. Ač co do počtu členů jsou okolo nás jistě větší církve, přesto je v nás nesmírný potenciál. Potenciál, který je v srdcích metodistů v našich farnostech, sborech a kazatelských či misijních stanicích, k vykonání bohulibé práce a pomoci našim bližním. Pochybuji, že přepočteno na jednoho člena je v této zemi jiná denominace s tak aktivním přístupem k výzvám, které před nás jako aktivní křesťany staví naše současnost.

Jsem hrdý, že jsem metodista. Jsem hrdý na množství práce, kterou jsme mohli vykonat z pověření našeho Pána. Jsem hrdý na pracovníky, kteří zvěstují evangelium Ježíše Krista takovým způsobem, který vede k obrácení a znovuzrození našich trpících bližních. Tím to ovšem celé nekončí, ale vlastně začíná. Tak se prosím modlete za nás i za ty, kteří se pokoušejí začít žít Nový život, a podporujte službu naší církve.

Hospodin Vás požehnej. V Kristu služebník služebníků našeho Pána a Spasitele Gustav Černý


Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Vyrocni zprava DiECM 2006

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/2006-2/