Return to Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty 2013

V roce 2013 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt ECM Litoměřice otevření křesťanské mateřské školy a projekt KC Maják na obnovu sanačních omítek. Celkově jsme rozdělili částku 23 000 Kč.

ECM Litoměřice – stavební úpravy nutné k založení církevní mateřské školy

Mateřská škola je registrována na MŠMT. K účinnosti registrace je potřebné rekonstruovat stávající prostory MC Klubíčko (přebudování sociálního zařízení). Dále je nutno přesunout školku do nově upravených prostor v 1. poschodí sborového domu ECM, vybavit nábytkem a pomůckami. Tyto činnosti musí být hotovy do otevření školky – tedy do 2. září 2013.

Stavební práce provede firma dle projektu. Drobné stavební práce uděláme svépomocí, stejně jako nákup a vybavení prostor školky. Předpokládané náklady jsou 400 tis, podpora Diakonie ECM činí 15500 Kč. Zodpovědná osoba je ředitel mateřské školy, Ing. Zdeněk Brož.

Ať Maják svítí! Projekt KC Maják na obnovu sanačních omítek v prostorách komunitního centra

Maják poskytuje své služby již deset let, je součástí života lidí v centru Prahy od roku 2002. Maják provozuje mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a kroužky a kurzy. Spektrum uživatelů našich služeb a klientů je velice široké – rodiče s malými dětmi, děti, mládež i dospělí. Své služby Maják nabízí v suterénních prostorech v Ječné ulici 19, v Praze 2. Tyto prostory byly zrekonstruovány v roce 2001 pro práci s dětmi a mládeží a jsou velice kladně všemi příchozími přijímány. Vzhledem k povaze těchto prostor je však nutné je stále vysoušet a vytápět, takže náklady na provoz jsou vysoké. Zcela zásadní je ale skutečnost, že životnost sanační omítky je 10 let a je proto nutné omítku znovu obnovit. Bez této obnovy reálně hrozí, že Maják nebude moci své služby nadále provozovat.

Cílem tohoto projektu je proto obnova sanační omítky v našich prostorech pro umožnění dalšího poskytování našich služeb a jejich zkvalitnění. Obnova proběhne od června do srpna roku 2013. Předpokládané náklady činí 155 tis Kč, podpora Diakonie ECM činí 7500 Kč. Zodpovědná osoba je ředitelka, paní Ing. Jitka Čuhelová.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/podporene-projekty-2013/