Return to Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty 2012

V roce 2012 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt SKP Plzeň na nákup automobilu pro dojíždění klientů Terapeutické komunity Vršíček na Bohoslužby v ECM Plzeň 3 – Maranatha, a projekt ECM Praha 2 na podporu dopravy potřebných na společná shromáždění. Celkově jsme rozdělili částku 27 675 Kč.

Terapeutická komunita Vršíček – účast klientů na bohoslužbě ve sboru Maranatha Plzeň

Terapeutická komunita Vršíček je součástí diakonie ECM jako jedno ze Středisek křesťanské pomoci. Provozujeme pobytové zařízení (terapeutickou komunitu) pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách. Jsme přesvědčeni, že aktivní víra v Krista je podstatná v procesu změny životního stylu našich klientů. Jako křesťané věříme, že Bůh mění lidské životy a tuto dobrou zprávu přinášíme klientům. Jako důležitou vidíme účast našich klientů na nedělních bohoslužbách, kde jsou součástí sboru a setkávají se s živým Božím slovem. V letošním roce se dva z našich klientů nechali pokřtít a rozhodli se pro život s Kristem.

Jako důležité vidíme také to, že se všichni naši klienti setkávají s lidmi, kteří žijí jiným, než konzumním stylem života a křesťanství jim přináší do života řád, víru a naději. Věříme, že tato nedělní setkávání mají pozitivní vliv na všechny naše klienty, ať už se rozhodnou stát se křesťany, nebo ne.

V rámci projektu zakoupí SKP Plzeň ojetý vůz (pravděpodobně Dacii Logan, nebo Lodgy v sedmimístné verzi), kterým budou na Bohoslužby (zhruba 20 km) dojíždět. Předpokládané náklady jsou 80 tis, podpora Diakonie ECM činí 16667 Kč.

Podpora dopravy potřebných do sboru Praha 2 – pilotní projekt diakonické činnosti

Cílem projektu je u cílové skupiny odstranit překážky ve formě ztížené schopnosti se dopravit na společná shromáždění organizované sborem Praha 2. Jde o jednu z forem prevence samoty a sociálního vyloučení ze společenství církve a ze společnosti vůbec.

Projekt má pomoci vytvořit síť ochotných řidičů, kteří se budou s vlastním autem střídat v dopravě osob z cílové skupiny, zejména z blízkosti svého bydliště. Ve většině případů jde nejen o prodloužení doby dojezdu řidičů do sborových prostor, ale zároveň o zvýšení nákladů na dopravu zajížďkou mimo vlastní trasu. Vzhledem k širokému rozprostření osob z cílové skupiny po celé Praze, dochází k významnému nárůstu ujetých vzdáleností a vícenáklady na dopravu tak již nejsou nezanedbatelné. Jedním z motivačních prvků k zapojení se do této sítě, je finanční úhrada nákladů na cestu řidičů a zároveň nákladů na dopravu osob z cílové skupiny.

Pilotní část projektu probíhá od listopadu 2012 do června 2013 a má posloužit třem potřebným týdně. Předpokládané náklady činí 15480 Kč, podpora Diakonie ECM činí 11008 Kč.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/podporene-projekty-2012/