Return to Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty 2015

V roce 2015 podpořila Diakonie ECM projekt SKP Horní Počernice – prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích částkou 18 333 Kč.

SKP Horní Počernice – Prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích

Prázdninový výjezd je určen pro děti školního věku (tj. 6 – 15 let věku), které jsou ubytovány spolu se svými rodiči/rodičem v azylovém domě v Horních Počernicích. Předpokládaný počet dětí je 5–12.

Společný pobyt dětem přinese nové zážitky a smysluplně strávený čas napomůže k posílení přátelství mezi dětmi navzájem a zároveň posílí vztahy mezi dětmi a pracovníky. Výjezd je i jistou formou prevence rizikového jednání u nezletilých. Děti si osvojí sociálně zdravé životní postoje, zásady slušného chování, nové dovednosti a zlepší se v samostatnosti. Pobyt pozitivně ovlivní i další sociální práci s dětmi a jejich rodinami.

S dětmi pojedou dva pracovníci SKP HOPO se sociálně pedagogickým vzděláním. Po příjezdu na místo, kde bude výjezd probíhat, si děti samy vybalí věci a povlečou postele. Poté se seznámí s ubytovacím zařízením a posléze i s okolím. Jako první večeře je vše, co zbylo v zavazadlech z jídla, které jim rodiče přibalili na celodenní cestu. A to dle hesla: „Na jídlo se nikdy neříká fuj a nevyhazuje se.“ Děti budou rozděleny do dvou, pokud možno, fyzicky i intelektuálně vyvážených skupin. Každé ráno proběhne krátká rozcvička a hygiena. Po snídani na děti čeká první aktivita dne ve formě hry (task road, šifra, bažina, brouci kousáci…) Po obědě a poledním odpočinku budou následovat další dvě aktivity přerušené svačinou. Druhá odpolední aktivita je obvykle věnována sportovním hrám. Po večeři se děti ještě věnují výtvarným aktivitám, deskovým hrám nebo se dívají na film, odpovídající tématu výjezdu. Mezi tím probíhá večerní hygiena. Po večeři probíhá každý večer vyhodnocení výkonu dětí a rozdělují se body do družstev, ale i jednotlivcům. Hry jsou koncipovány tak, aby mohl vyhrát i ten nejslabší člen týmu, pokud ho ostatní dostatečně podpoří. Velice záleží na tom, aby děti spolupracovaly. Během výjezdu též s dětmi pořádáme táborák a celodenní výlet. Děti po celou dobu pobytu pomáhají s přípravou jídla a udržováním pořádku v ubytovacích prostorách. Během pobytu je dbáno na dodržování hygieny a základů služného chování, jako děkování, prosení, zdravení, nepoužívání vulgarismů a dalších agresivních projevů.

Vztahy mezi dětmi a pracovníky, získané na prázdninovém pobytu, otevírají cestu k intenzivnější spolupráci s dětmi i celými rodinami během celého pobytu v azylovém domě.

Konkrétně jsme podpořili: jízdné, pobyt, potraviny, pojištění a odměnu vedoucím. Z celkových nákladů 31 200 Kč uhradíme 18 333 Kč.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/podporene-projekty-2015/