Return to Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty 2016

V roce 2016 podpořila Diakonie ECM projekt ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově částkou 10 000 Kč.

ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově

Projekt je určen široké veřejnosti, školám i návštěvníkům sboru ECM v Tachově. Cílem je šířit povědomí o působení mobilního hospice v Tachově a prostřednictvím různých aktivit se podílet na získávání prostředků na jeho provoz. Návštěvníci akcí, které budeme pořádat, by měli být seznámeni s filozofií hospicové péče, s paliativní medicínou, s etickými otázkami souvisejícími se smrtí. Chceme nejen vybírat prostředky na chod hospice, ale především získat co nejvíce jednotlivců do Klubu přátel Hospice sv. Jiří v Tachově.

ECM Tachov uspořádá sérii benefičních akcí, z jejichž výtěžku bude spolufinancován provoz mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově. Půjde např. o koncerty souboru FUSION, divadelní představení, setkání se známými osobnostmi, výroba předmětů, z jejichž prodeje bude hospic financován, výroba a dispribuce tiskovin, z jejichž prodeje bude hospic financován, pořádání tematických večerů s občerstvením, na nichž bude hospic prezentován a kde budou získávány prostředky na jeho chod.

Konkrétně jsme podpořili (částečnou úhradou): cestovné pro pozvané hosty, nájmy a energie, pronájem autobusu pro FUSION, materiál pro výrobu předmětů prodávaných na podporu hospice, propagace. Z celkových nákladů 37 000 Kč uhradíme 10 000 Kč.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/podporene-projekty-2016/