Return to Střediska

KC Maják | Činnost ukončena k 31. 12. 2015

logo KC Maják

Vytváříme prostředí pro děti a dospívající mládež, které jim pomáhá pozitivně rozvíjet vlastní osobnost a smysluplně trávit volný čas. Současně vytváříme prostředí pro rozvoj rodiny.

K tomu  nabízíme

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – pomáháme dětem a mladým lidem řešit jejich sociální problémy, nabídnout podmínky pro pozitivní trávení volného času, napomoci k získání a posílení jejich občanských dovedností a znalostí.
  • Mateřské centrum – podporujeme rozvoj rodiny. Nabízíme našim klientům aktivní trávení mateřské a rodičovské dovolené spolu se svými dětmi ve vstřícném prostředí, rozvíjení dovedností rodičů i dětí a podporu v případě problémů rodinných či výchovných.
  • Středisko volného času – nabízíme finančně dostupné kroužky a kurzy pro děti, mládež i dospělé (anglický jazyk, rehabilitační cvičení, pohybová výchova pro předškolní děti, kroužek křesťanského dorostu).
  • Centrum důvěry – poskytuje poradenskou a preterapeutickou pomoc dětem, mládeži i dospělým v oblasti rodinných, výchovných a studijních problémů, aj.

Komu?

  • Děti a mladé lidi od 6 do 26 let [Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež],
  • Rodiče s dětmi do 4 let věku [Mateřské centrum],
  • Děti od 3 let věku, mládež a dospělí [Středisko volného času].

Aktivity

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Andrea Kytková | Mateřské centrum | Středisko volného času | Centrum důvěry

Středisko křesťanské pomoci – KC Maják, ukončilo činnost k 31.12.2015

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/kc-majak/