↑ Return to Diakonické projekty

Informace pro dárce | Podpořené projekty

Ilustrační foto - kopretinka, autor: Mátééé

Ilustrační foto, autor: Mátééé

Podpořené projekty v roce 2016

V roce 2016 podpořila Diakonie ECM projekt ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově částkou 10 000 Kč.

ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově

Projekt je určen široké veřejnosti, školám i návštěvníkům sboru ECM v Tachově. Cílem je šířit povědomí o působení mobilního hospice v Tachově a prostřednictvím různých aktivit se podílet na získávání prostředků na jeho provoz. Návštěvníci akcí, které budeme pořádat, by měli být seznámeni s filozofií hospicové péče, s paliativní medicínou, s etickými otázkami souvisejícími se smrtí. Chceme nejen vybírat prostředky na chod hospice, ale především získat co nejvíce jednotlivců do Klubu přátel Hospice sv. Jiří v Tachově.

ECM Tachov uspořádá sérii benefičních akcí, z jejichž výtěžku bude spolufinancován provoz mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově. Půjde např. o koncerty souboru FUSION, divadelní představení, setkání se známými osobnostmi, výroba předmětů, z jejichž prodeje bude hospic financován, výroba a dispribuce tiskovin, z jejichž prodeje bude hospic financován, pořádání tematických večerů s občerstvením, na nichž bude hospic prezentován a kde budou získávány prostředky na jeho chod.

Konkrétně jsme podpořili (částečnou úhradou): cestovné pro pozvané hosty, nájmy a energie, pronájem autobusu pro FUSION, materiál pro výrobu předmětů prodávaných na podporu hospice, propagace. Z celkových nákladů 37 000 Kč uhradíme 10 000 Kč.

 

Podpořené projekty 2016

V roce 2016 podpořila Diakonie ECM projekt ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově částkou 10 000 Kč. ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově Projekt je určen široké veřejnosti, školám i návštěvníkům sboru ECM v Tachově. Cílem je šířit povědomí …

Zobrazit stránku »

Podpořené projekty 2015

V roce 2015 podpořila Diakonie ECM projekt SKP Horní Počernice – prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích částkou 18 333 Kč. SKP Horní Počernice – Prázdninový výjezd dětí z azylového domu v Horních Počernicích Prázdninový výjezd je určen pro děti školního věku (tj. 6 – 15 let věku), které jsou ubytovány spolu …

Zobrazit stránku »

Podpořené projekty 2014

V roce 2014 podpořila Diakonie ECM tři projekty. Projekt MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti, ECM Jihlava – Klubík Kubík: Kreativní Učení o Bohu I Kristu a SKP Naděje pro život – Pastorační asistence. Celkově jsme rozdělili částku 65 800 Kč. MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti Mateřské centrum …

Zobrazit stránku »

Podpořené projekty 2013

V roce 2013 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt ECM Litoměřice otevření křesťanské mateřské školy a projekt KC Maják na obnovu sanačních omítek. Celkově jsme rozdělili částku 23 000 Kč. ECM Litoměřice – stavební úpravy nutné k založení církevní mateřské školy Mateřská škola je registrována na MŠMT. K účinnosti registrace je potřebné rekonstruovat stávající prostory MC Klubíčko …

Zobrazit stránku »

Podpořené projekty 2012

V roce 2012 podpořila Diakonie ECM dva projekty. Projekt SKP Plzeň na nákup automobilu pro dojíždění klientů Terapeutické komunity Vršíček na Bohoslužby v ECM Plzeň 3 – Maranatha, a projekt ECM Praha 2 na podporu dopravy potřebných na společná shromáždění. Celkově jsme rozdělili částku 27 675 Kč. Terapeutická komunita Vršíček – účast klientů na bohoslužbě ve sboru Maranatha Plzeň …

Zobrazit stránku »