Veřejná sbírka na podporu diakonických projektů

Přidejte se a podpořte diakonické projekty. Na základě soutěže podporujeme rozvojové a udržitelné SMART projekty farností, sborů, misijních stanic, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Co je pro nás důležité? Pravidla pro výběr projektů, které podporujeme

Ilustrační foto - kopretinka, autor: Mátééé

Ilustrační foto, autor: Mátééé

  • financujeme to, co nefinancují veřejné rozpočty,
  • podporujeme způsobení existence, nikoliv způsobení neexistence (něčeho),
  • podporujeme aktivitu, nikoliv pasivitu,
  • výstup projektu je měřitelný a zhodnotitelný v horizontu jednoho roku,
  • projekt má definovaný tým, zodpovědnou osobu a zajištěné vyúčtování,
  • projekt lze využít jako příklad dobré praxe,
  • pravidla SMART považujeme za užitečná pro stanovení cílů projektu.

Chci diakonické projekty podpořit (veřejná sbírka uzavřena k 31.12.2014)

Své dary na podporu diakonických projektů Evangelické církve metodistické můžete posílat na transparentní účet číslo 2000202197/2010 vedený u Fio banky, nebo pomocí tlačítka odeslat ze svého účtu vedeného u ČSOB, Poštovní spořitelny, nebo přímo z konta PaySec (za transakci si banka strhne z platby jednu korunu) . V případě, že se chcete stát členem Klubu přátel diakonie a snížit si základ daně o poskytnutý dar, vyplňte prosím do zprávy pro příjemce Vaše celé jméno a adresu včetně PSČ (bez diakritiky).

Proč veřejná sbírka?

Tím, že sbíráme peníze od „předem neurčeného okruhu přispěvatelů“ a zároveň je to mimo „kostely, modlitebny a jiná místa určená k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů“ a peníze přijímáme i od nečlenů církve, naplňujeme charakter veřejné sbírky podle zákona. Mimo jiné to znamená, že:

  • (musíme mít a) máme jasně definovaný účel,
  • povinnost každoročně vyúčtovat sbírku a
  • na režijní náklady použijeme maximálně 5 % sebraných prostředků.

Rádi tyto povinnosti, které pro nás ze zákona vyplívají, naplníme. Považujeme je za správné a chceme posilovat naši čitelnost a důvěryhodnost.

Informace o sbírce

Sbírka na podporu diakonických projektů je veřejnou sbírkou. Sbírka je evidovaná na Magistrátu hlavního města Prahy pod č.j. S-MHMP/65018/2012. Veřejnou sbírku vyhlásila Diakonie Evangelické církve metodistické od března 2012. Více informací najdete na stránce SMART projekty.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/tiskove-zpravy/verejna-sbirka-na-podporu-diakonickych-projektu/