Diakonické projekty

Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů a středisek křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické.

Jaké projekty podporujeme?

 • rozvojové (vzniká něco nového, nebo něco s vyšší kvalitou),
 • udržitelné i po vyčerpání daru v časovém horizontu tří let,
 • s podporou staršovstva / správní rady.

Hodnoty (zároveň kriteria pro výběr projektů)

 • projekt je praktickým vyjádřením Boží lásky k člověku, a charakteru Ježíše Krista,
 • nechceme financovat to, co financují veřejné rozpočty,
 • podporujeme způsobení existence, nikoliv způsobení neexistence (něčeho),
 • podporujeme aktivitu, nikoliv pasivitu,
 • výstup projektu je měřitelný a zhodnotitelný v horizontu jednoho roku,
 • projekt má definovaný tým, zodpovědnou osobu a zajištěné vyúčtování,
 • projekt lze využít jako příklad dobré praxe,
 • pravidla SMART považujeme za užitečná pro stanovení cílů projektu.

 

Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty v roce 2016 V roce 2016 podpořila Diakonie ECM projekt ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově částkou 10 000 Kč. ECM Tachov – Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově Projekt je určen široké veřejnosti, školám i návštěvníkům sboru ECM v …

Zobrazit stránku »

Informace pro žadatele

uzávěrka žádostí je vždy k 20.5., výběrová komise dle výše uvedených kritérií vybere projekty, které z výtěžku Velikonoční sbírky na „Podporu diakonických projektů ECM“ podpoří. Výběrová komise výběrová komise je tříčlenná – jeden zástupce za Diakonii ECM, duchovenské pracovníky ECM, laické členy ECM, složení výběrové komise se mění každý rok. Žádost Formulář žádosti pro rok …

Zobrazit stránku »

I wanna hold your hand - Joseph Ma. Rosell

Klub přátel diakonie

Ten, kdo v daném roce podpoří diakonické projekty částkou 720 Kč a více (což jsou zhruba dvě koruny denně) se automaticky pro daný rok stane členem Klubu přátel diakonie. Zařadí se tím do dobré společnosti a informace o vítězném projektu (projektech) a vyúčtování dostane v tištěné podobě. Děkujeme za Vaši podporu dobré věci. Samozřejmě připravíme darovací smlouvu a vystavíme …

Zobrazit stránku »