Úspěšné ukončení projektu rekonstrukce terapeutické komunity Vršíček

V roce 1999 koupila ECM objekt bývalé hájovny v Litohlavech pod kopcem Vršíček za účelem provozování terapeutické komunity pro osoby závislé na návykových látkách. Komunitu provozuje Středisko křesťanské pomoci Plzeň, které církev k tomuto účelu založila. Po osmi letech provozu byla historická budova komunity již výrazně zastaralá a vyžadovala značné opravy. V  březnu roku 2006 proto byla na základě identifikovaných potřeb zpracována externím dodavatelem urbanisticko architektonická studie na rekonstrukci areálu TK. V průběhu let 2006 a 2007 byly vedeny intenzivní debaty mezi vedením SKP, zpracovatelem studie, zřizovatelem, vedoucími zaměstnanci SKP a TK Vršíček a dalšími externími subjekty. Na základě těchto jednání vyplynula s ohledem na neziskový charakter organizace potřeba zajištění dostatečného množství finančních prostředků z různých zdrojů. Proto byly o plánované rekonstrukci areálu TK informovány partnerské organizace (i zahraniční) a státní instituce, byla prověřena možnost spolufinancování projektu ze zdrojů EU a jako vhodný dotační titul byl identifikován ROP Jihozápad. Projekt dále spolufinancoval magistrát města Plzně a zřizovatel, Evangelická církev metodistická.

V roce 2011 započala samotná rekonstrukce. V průběhu rekonstrukce program terapeutické komunity dále probíhal v prostorech SKP Horní Počernice.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce areálu TK Vršíček a pořízení nezbytného vybavení, které bude představovat základní zázemí pro pobyt klientů v TK, a dále vybavení, které bude využito během pracovní terapie. Stávající kapacita TK (12 lůžek) nepostačuje pokrýt identifikovanou poptávku a neumožňuje rozvoj těchto specifických sociálních služeb a trvalé zvyšování jejich kvality, o což SKP od svého založení usiluje.

Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity zařízení na 20 lůžek. Rekonstrukce rovněž přinese ekonomickou úsporu a naplnění všech požadavků standardů sociální péče vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. V rámci projektu bude rekonstruována také místnost, která nahradí nynější provizorní pracovní dílnu v kotelně a která umožní rozšířit program činností nabízených v rámci pracovní terapie klientů.

Nově zrekonstruovaná budova komunity nám poskytuje vhodné zázemí pro provoz a poskytování podpory a péče našim klientům. Ti zde naleznou prostředí, které je bude motivovat ke změně životního stylu a zapojení se do společnosti. Prostory terapeutické komunity nám umožňují pracovat s rodinami klientů, věnovat se zařazení klientů do společnosti v období tzv. 3 fáze, kdy si klienti hledají práci a budují si zázemí  v rodině a místním společenství. Tito klienti jsou dispozičně, organizačně a funkčně odděleni  a obývají v podkrovní byt proto, aby měli prostor a podmínky realizovat konečné cíle poslední fáze programu, tedy zaměření na návrat, znovu zapojení do společnosti.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/tiskove-zpravy/uspesne-ukonceni-projektu-rekonstrukce-terapeuticke-komunity-vrsicek/