Velikonoční sbírka 2017

Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a středisek křesťanské pomoci ECM.

Velikonoční sbírka 2017, letáček pro sboryPodpora diakonických projektů

Diakonie ECM podporuje na základě soutěže diakonické projekty v rámci Evangelické církve metodistické, které jsou rozvojové, udržitelné v horizontu tří let a mají podporu místního sboru. Tím, že je soutěž otevřená i pro sbory, podtrhujeme naše vnímání diakonie, jako nedílné součásti života a služby církve i každého jednotlivce. Více informací pro dárce i žadatele najdete na stránce „Diakonické projekty„.

Na co jsme použili peníze z Velikonoční sbírky 2016?

Částkou 10 000 Kč jsme podpořili Pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově ECM Tachov.

Klub přátel diakonie

Staňte se nad rámec velikonoční sbírky pravidelnými podporovateli diakonické práce Evangelické církve metodistické ČR. Nastavte si v bance trvalý příkaz v libovolné výši na níže uvedený účet. Dar je možné odečíst z daňového základu dle platných zákonů. Děkujeme za Vaše modlitby a dary.

Praktické

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/diakonicke-projekty/velikonocni-sbirka-2017/