Rozhovor s novým ředitelem SKP Jihlava

Ing. Josef Thál patří od roku 1977 do jihlavského sboru ECM. Dlouholetý člen staršovstva, farní vedoucí laiků, laický delegát Oblastní a Výroční konference. Je mu 60 let. Ženatý, dvě dospělé dcery a pět vnoučat.

Josef Thál, ředitel SKP Jihlava

Josef Thál, ředitel SKP Jihlava

SKP Jihlava – Azylový dům pro muže má za sebou poměrně bouřlivý rok. Na jaře roku 2010 odešla do důchodu Táňa Kuklová, která byla ředitelkou od zahájení provozu, to je od roku 1992. V květnu 2011 neprodloužila Správní rada pracovní smlouvu nové paní ředitelce, která nastoupila po Táně Kuklové. Někteří zaměstnanci se s tím nemohli vyrovnat a podnítili mediální kampaň, která poškozovala SKP i jihlavský sbor. Do rozbouřených vod v květnu 2011 vstoupil bratr Josef Thál, kterého jsem se zeptal na několik otázek:

Jak ses k práci v azylovém domě dostal?

Začal jsem pracovat v azylovém domě pro muže zhruba před třemi lety jako pracovník v sociálních službách. Tato práce mě naplňovala. Vidím tuto práci jako příležitost klientům ukazovat na Pána Ježíše. Po neprodloužení smlouvy paní ředitelce Janderkové jsem po modlitbách přijal práci prozatímního ředitele. Dostal jsem za úkol připravit řádné výběrové řízení na pozici ředitele do konce září 2011. Výběrového řízení jsem se zúčastnil a vyhrál ho.

V době neprodloužení pracovní smlouvy předchozí paní ředitelce vyšly v místním tisku dva články, pod kterými se objevila divoká diskuse. Zapojili se i někteří zaměstnanci…

Museli jsme napjatou atmosféru v pracovním kolektivu řešit. Někteří zaměstnanci se nemohli smířit se změnou na pozici ředitele a řešili to neadekvátním způsobem, který poškozoval SKP. Proto jsem ve spolupráci se správní radou musel udělat nepopulární kroky a s dvěma pracovníky se rozejít. Dnes je provoz SKP i po personální stránce stabilizovanější a kompaktnější.

Jaké máš plány? Čím nyní žijete?

Chci navázat na koncepci sestry Táni Kuklové, která kladla důraz na duchovní složku práce v SKP. Sociální práci může dělat kdokoliv, kdo má kvalifikaci, ale v duchovní složce práce jsou křesťané nezastupitelní. Neznamená to určitě, že nemusejí být odborníky v sociální oblasti. Přeji si, abychom pracovali profesionálně a v přátelské a otevřené atmosféře. V osobních rozhovorech s klienty poukazuji na Boží lásku a pomoc. Se spolupracovníky se radím a společně se za klienty a za provoz SKP modlíme. Každý klient vyžaduje individuální přístup a rovněž každá složitější situace se musí řešit specificky. Mojí a naší společnou snahou je, aby zde klienti pobývali co nejkratší dobu a zařadili se do normálního života. Po organizační a technické stránce provozu provádím určitá zlepšení a změny.

Jaké změny máš na mysli?

Například přecházíme na elektronické zpracování evidence klientů a sociální práce. Proto jsem musel zakoupit nový PC, který slouží jako server (běží nepřetržitě). Je to výhodné z více důvodů. Teď zpočátku máme více práce se zadáváním dat zpětně od počátku roku 2011, ale potom budeme pomocí tohoto programu vyhotovovat velmi rychle různé výkazy a statistiky pro příslušné úřady. Navíc mohu pracovat s daty i z domova anebo se kdekoliv připojit přes internet na naši databázi. Mám okamžitý a aktuální přehled o klientech. Zakoupili jsme kvalitní multifunkční laserovou barevnou tiskárnu pro sociální pracovnice. Jejich bývalá tiskárna už dosloužila a tato má kvalitní barevný tisk, což se dá využít k propagačním účelům. Pro pružnější kontakt s bankou jsme přešli na internetové bankovnictví. Opravili jsme fasádu do ulice. Zajistil jsem i rekonstrukci koupelny pro naše klienty. Ve spolupráci s městem budeme renovovat kuchyni pro klienty a topení – pořídíme nový úspornější kotel a otopná tělesa. To nám v budoucnu sníží provozní náklady. Rád bych rozšířil další fakultativní služby pro lidi z ulice. Hodláme zřídit samostatnou sprchu, která by sloužila pouze pro muže z ulice, kteří se potřebují pouze vysprchovat. V příštím roce budeme také za přispění města rekonstruovat přístřešek v zahradě, který je v havarijním stavu – má narušenou statiku.

Je něco, co tě v poslední době potěšilo?

Jeden klient se začal zajímat o Boží věci a nechal se pozvat do našeho shromáždění. Viděl a prožil atmosféru obecenství Božího lidu, což ho silně ovlivnilo. Bůh se ho dotkl. Zapojil se do kurzů Alfa a posléze svůj život vydal Bohu. Nyní už není v SKP a zkontaktoval jsem ho s naším sborem, který je v blízkosti jeho nového bydliště. Kéž by Bůh vytrhl ze starého způsoba života více klientů.

 

Děkuji za rozhovor. Ptal se Ctirad Hrubý

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/zamestnanci/rozhovor-s-novym-reditelem-skp-jihlava/