Projekt zaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby pokračuje

Zaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a Hlavním městem Praha pokračuje.

Máme za sebou první rok projektu, rok který přinesl úspěchy, ale i překvapení pro pracovní poradce i uživatele. Pokračuje spolupráce při podpoře uživatelů, upřesňování podmínek, kritérií pro zařazení do projektu, naplňování volné kapacity projektu atd..

Pracovní poradci navázali spolupráci s Úřadem práce Prahy 9, kde spolupracují přímo s jednotlivými pracovníky, kteří mají na starosti uchazeče o zaměstnání.

Opět jsme se zaměřili na odstranění slabých stránek v komunikaci. Neznalost pravidel přiměřené společenské komunikace  mnohdy způsobuje uživatelům problémy při hledání práce a komplikuje domluvu s možným zaměstnavatelem. Pracovní poradci proto s uživateli pokračují v praktickém nácviku modelových situací.

Pro uživatele máme připraveno tréninkové zaměstnání.

Uživatelé se pravidelně scházejí s psychologem, se kterým formou sdílení nově nabytých osobních zkušeností v pracovním tréninku získávají individuální motivaci pro nalezení a udržení si zaměstnání.

Výsledek: Tréninkovým zaměstnáváním prošlo postupně 32 uživatelů, do zaměstnání nastoupilo uživatelů 10, z toho 3 v zaměstnání úspěšně pokračují.

Tento projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FON
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Projekt je stále otevřen pro další zájemce, neváhejte nás kontaktovat.

 Projekt probíhá od dubna 2010 do února 2012 ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16.

 

Kontakty:
Mgr. Filip Gärtner – pracovní poradce
tel.: 281 091 715, email: gartner@skphopo.cz

Jana Tvrdková, Dis. – pracovní poradce
tel.: 281 091 716, email: tvrdkova@skphopo.cz

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/tiskove-zpravy/prvni-rok-projektu-zamestnani-pro-uzivatele-azyloveho-domu-a-dalsi-znevyhodnene-osoby-pokracuje/