Velikonoční sbírka 2016

Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a středisek křesťanské pomoci ECM.

Velikonoční sbírka 2016Podpora diakonických projektů

Diakonie ECM podporuje na základě soutěže diakonické projekty v rámci Evangelické církve metodistické, které jsou rozvojové, udržitelné v horizontu tří let a mají podporu místního sboru. Tím, že je soutěž otevřená i pro sbory, podtrhujeme naše vnímání diakonie, jako nedílné součásti života a služby církve i každého jednotlivce. Více informací pro dárce i žadatele najdete na stránce „Diakonické projekty„.

Kam konkrétně šly peníze z Velikonoční sbírky 2015?

Částkou 18 333 Kč jsme podpořili prázdninový výjezd dětí z azylového domu SKP Horní Počernice.

Klub přátel diakonie

Pravidelná podpora formou trvalého příkazu v bance na níže uvedený účet je další možností, jak podporovat diakonickou službu církve. Dar je možné odečíst z daňového základu dle platných zákonů. Přispějte částkou nejméně 720 Kč a staňte se členy Klubu přátel diakonie. Děkujeme za Vaše modlitby a dary.

Praktické

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/diakonicke-projekty/velikonocni-sbirka-2016/