Velikonoční sbírka 2018

Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a diakonických středisek ECM.

náhled letáčku Velikonoční sbírky 2018

Letáček Velikonoční sbírky 2018

Podpora diakonických projektů

Diakonie ECM podporuje na základě soutěže diakonické projekty v rámci Evangelické církve metodistické, které jsou rozvojové, udržitelné v horizontu tří let a mají podporu místního sboru. Tím, že je soutěž otevřená i pro sbory, podtrhujeme naše vnímání diakonie, jako nedílné součásti života a služby církve i každého jednotlivce. Více informací pro dárce i žadatele najdete na stránce „Diakonické projekty„.

Kde pomáhal výtěžek Velikonoční sbírky 2017

Klub přátel diakonie

Staňte se nad rámec velikonoční sbírky pravidelnými podporovateli diakonické práce Evangelické církve metodistické ČR. Nastavte si v bance trvalý příkaz v libovolné výši na níže uvedený účet. Dar je možné odečíst z daňového základu dle platných zákonů. Děkujeme za Vaše modlitby a dary.

Praktické

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/diakonicke-projekty/velikonocni-sbirka-2018/