SKP Plzeň & ROP

SKP Plzeň & „ROP“

Historie

Když ECM kupovala hájovnu z přelomu 19./20. století pro provoz terapeutické komunity, bylo jasné, že tento objekt bude v co nejbližší době potřebovat rozsáhlou rekonstrukci.

Šance získat větší sumu finančních prostředků se naskytla, když Evropská unie začala prostřednictvím Regionálních operačních programů Jihozápad vyhlašovat jednotlivé výzvy.

První žádost jsme na oddělení administrace žádostí ROP Jihozápad podali v březnu a následně v červnu 2008. Vždy jsme byli z nějakého důvodu vyřazeni. Třetí žádost byla předána v červnu 2009. Za několik nám měsíců přišlo Oznámení o schválení projektu k financování. Pocity byly smíšené – vítězství nad mnoha dalšími výbornými projekty a zároveň, že to těžší (realizovat projekt) máme ještě před sebou.

Začali jsme chystat projet, jednali s bankou o poskytnutí úvěru, připravovali výběrová řízení a další administrativu. ROP však stále posouval termín podpisu smlouvy, až jsme se z médií dozvěděli o korupci při přidělování dotací a zastavení dotací. Následně nám v květnu 2010 bylo oznámeno, že se všechny projekty budou znovu přehodnocovat novými oponenty. Vzhledem k personálním změnám v organizaci a zároveň k množství již investovaných peněz do projektu to nebylo jednoduché období.

V listopadu 2010 nám bylo doručeno další Oznámení o schválení projektu k financování s tím, že do tří týdnů mám opět doložit množství příloh a aktuální financování projektu. V tuto chvíli jsme ocenili aktivní přístup UniCredit Bank ČR s jejich nabídkou úvěru a poradenství při financování projektu.

 Současný stav

V dnešních dnech máme za sebou výběrové řízení na stavební firmu. Čekáme, až uplyne ochranná lhůta všem uchazečům, abychom s vítězem mohli podepsat Smlouvu o dílo.

Pro klienty máme domluvené prostory v SKP HOPO, kde budou bydlet po dobu rekonstrukce jejich objektu. Děkujeme rovněž ústředí naší církve za podporu finanční i lidskou. Je teď více než jindy poznat, že jsme údy jednoho těla a víme o svých potřebách.

 Budoucnost

Ukončení rekonstrukce je podle harmonogramu naplánováno na kvetěn 2012.

Objekty budou zářit novými barvami, budeme moci přijmout místo dvanácti až dvacet klientů. Prostředí bude přizpůsobeno provozu komunity – denní zóna, noční zóna, kuchyně, jídelna, společenská místnost, učebna, dílny. Velkou změnou je, že do léčby začneme přijímat i ženy. V podkroví pro ně bude k dispozici jeden pokoj se sociálním zařízením.

Vnější změna, stavební, bude zřejmá na první pohled. Během ní však dojde i ke změně „software“, kterou v s novým zapálením pro práci a s novými vizemi přináší náš ředitel Marek Novotný.

 

Ivona Pavelková
koordinátorka projektu

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/zpravy-ze-stredisek/skp-plzen-rop/