Správní rada SKP. Jak na to?

aneb setkání členů správních rad, zástupců staršovstev a kazatelů sborů, kde fungují střediska křesťanské pomoci

  • Kdy: sobota, 15. října 2016, 9.30 hodin (ukončení do 15.00).
  • Kde: ECM Praha-Nové Město, Ječná 19.
  • Pro koho:
    • členové správních rad středisek křesťanské pomoci (ECM),
    • zástupci staršovstev a kazatelé sborů, kde střediska křesťanské pomoci fungují, nebo jsou “v plánu”,
    • studenti teologie, sociálních služeb a další zájemci z řad členů a přátel Evangelické církve metodistické.
Ilustrační foto. Flickr.com (cc)

Ilustrační foto. Flickr.com, TikTak Images – Brainstorm (cc)

Cíl setkání

Účastník získá základní přehled o zodpovědnostech, kompetencích a vzájemném postavení správních rad, staršovstev sborů, kazatelů a Evangelické církve metodistické (zřizovatele). Seznámí se s celkovým pojetím i s konkrétními úkoly, které vyplývají ze stanov středisek. Odnese si “manuál” pro svoji činnost. Na základě sdílení dobré (i špatné) praxe mezi účastníky i z pohledu lektora z Armády spásy dostane seznam bodů, na které je dobré zaměřit pozornost při vykonávání svého poslání i inspiraci, “jak na to”. Nedílnou součástí bude sdílení zkušeností a práce ve skupině.

Program a online přihláška

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/vzdelavani/spravni-rada-skp-jak-na-to/