Lavičky – Rekonstrukce mobiliáře ve veřejném prostoru jako terapie pro závislé i pro společnost

Bývalí uživatelé návykových látek provádí rekonstrukci laviček ve veřejném prostoru.

Lavičky Mik. hřbitov 4Terapeutická komunita Vršíček je jediné zařízení svého druhu v Plzeňském i Karlovarském kraji. Poskytuje roční pobytový program pro léčbu závislostí na návykových látkách. Součástí programu je pracovní terapie, která klientům pomáhá osvojit si pracovní návyky a získat dovednosti, které rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce a usnadní jim tím návrat do společnosti. Součástí objektu komunity je moderně vybavená truhlářská dílna, která vznikla v rámci rekonstrukce, spolufinancované Evropskou unií.

Projekt rekonstrukce veřejného mobiliáře začal v loňském roce ve spolupráci s obcí Litohlavy u Rokycan, v rámci které byly opraveny lavičky v lesoparku kolem barokního kostela Navštívení Panny Marie Na Vršíčku, což je oblíbená lokalita nedělních výletů obyvatel Rokycan i Plzně.

V roce 2015 projekt pokračoval ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, kdy byla provedena rekonstrukce laviček na Mikulášském hřbitově v Plzni. První zmínky o hřbitovu pochází z roku 1406. Pohřbené jsou zde mnohé významné osobnosti, například Josef Kajetán Tyl a Emil Škoda. Práce na lavičkách byly dokončeny na konci března 2015.

Lavičky Mik. hřbitov 7Projekt má terapeutický význam nejenom pro klienty komunity Vršíček, ale může ho mít i pro veřejnost. Má totiž upozornit, že problém závislosti na návykových látkách, který zasahuje celou společnost, je možné řešit konstruktivním a smysluplným způsobem. Většina lidí vnímá uživatele návykových látek jako osoby, které se podílí na devastaci veřejného mobiliáře. Projekt pomáhá měnit úhel pohledu na tyto lidi, jako na lidi, kteří mají touhu rozvíjet se a potenciál být užiteční.

Autor projektu: Miloslav Čech, vedoucí TKV, mobil: 774 455 988

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/tiskove-zpravy/lavicky-rekonstrukce-mobiliare-ve-verejnem-prostoru-jako-terapie-pro-zavisle-i-pro-spolecnost/