25 let Střediska křesťanské pomoci Plzeň

k příležitosti 25. výročí založení Střediska křesťanské pomoci Plzeň byla v Západočeské galerii v Plzni, p.o., v přednáškovém sále Pražská 13 uspořádána vernisáž děl klientů z Terapeutické komunity Vršíček.

dsc_0527

Středisko křesťanské pomoci Plzeň bylo založeno Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový dům s cílem pomáhat lidem v nouzi a zvěstovat evangelium. Prvotní činnost byla zaregistrována 10.10.1991 jako “sociální pomoc občanům”. Nabízelo lidem na okraji společnosti, především osobám propuštěným z výkonu trestu, sociální pomoc, asistenci při hledání zaměstnání, ubytování, možnost přípravy stravy. Poté, co bylo v roce 1994 v suterénu stejné budovy v Husově ulici založeno kontaktní centrum Point 14 (dříve Teen Challenge Plzeň), začalo přijímat klienty závislé na návykových látkách motivované pro léčbu a svou činnost změnilo na terapeutickou komunitu. Přirozeným vývojem a potřebami společnosti jsme postupem času (v r. 2008) založili službu sociální rehabilitace (zpočátku primárně pro klienty opouštějící Terapeutickou komunitu Vršíček). Později se naše pozornost rozšířila i mimo problematiku závislostí na návykových látkách. V roce 2010 jsme převzali provoz Domu na půl cesty pro osoby opouštějící dětské domovy nebo nápravná zařízení a ústavy péče pro děti a mládež a v roce 2015 jsme založili službu Terénní program pro osoby bez přístřeší.

Z převážně laické a duchovní služby se stala profesionální organizace, která vyrostla odborně a i zázemím. Reagujeme na nové trendy, snažíme se být tam, kde vnímáme potřeby společnosti. Zároveň jsme pevně zakořeněni v prostředí metodistické církve, kde je pomoc lidem v nouzi velmi rozšířena. Cítíme zde podporu jak praktickou, tak duchovní.

Lidé, kteří z různých důvodů nejsou schopni fungovat ve společnosti, se kterými se setkáváme a nazýváme je odborně „klienty“, jsou stejní, jako my. Prošli možná temnějšími a složitějšími situacemi a někdy jsou hodni obdivu za to, jak je zvládli. Mezi námi a jimi ale není žádný rozdíl, možná jsme v životě měli jen víc štěstí. Co tedy nabízíme světu jako diakonický projekt metodistické církve? Křesťanství oslovuje lidi pořád stejně. V době důrazu na výkon, racionalitu a odpovědnost mluví o tom, že jsme v jádru křehcí, zoufalí, zranitelní a hříšní. Moudrost a racionalita nám chybí, ohrožuje nás strach a trápíme se kvůli vztahům, bojíme se smrti a toužíme po větší Boží blízkosti.

Jsem přesvědčen, že jsme se stali odborníky, ale u toho jsme stále ještě zůstali především lidmi. Setkáváme se s lidmi, doprovázíme je, pomáháme jim se zorientovat, zapojit, vyjít na novou cestu. Tak, jak jen nedokonalí a chybující lidé dokážou.

 

Mgr. Marek Novotný, ředitel SKP Plzeň, tel.: 774 155 294, e-mail: reditel@skp-plzen.cz.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/tiskove-zpravy/25-let-strediska-krestanske-pomoci-plzen/