Kroužky pro menší děti v MC Klubíčko v Litoměřicích 2017/2018

Mateřské centrum Klubíčko vás od září 2017 srdečně zve na:

  • Pondělí | Veselá dílnička aneb tvoříme s dětmi  a  volná herna | 9:00 až 14:00
  • Středa | Zábavné malování s říkadly a volná herna | 9:00 až 13:30
  • Pátek | Hravá říkadla s cvičením, aneb jak si protáhnout tělíčka a volná hernička | 9:30 až 14:00

Kontakty

Za tým SKP Klubíčko, Michaela Mališová, skp.klubicko@umc.cz, www.umc.cz/skp.klubicko, Sládkova 8, Litoměřice, +420777935891

 

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/akce-pro-verejnost/krouzky-pro-mensi-deti-v-mc-klubicko-v-litomericich-2017-2018/