Benefiční koncert Střediska křesťanské pomoci v Horních Počernicích

2-Benefice-SKP-HoPo

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Střediska křesťanské pomoci  v Horních Počernicích, které provozuje Azylový dům pro matky s dětmi a rodiny s dětmi. V příloze posílám plakát na benefiční koncert, který proběhne dne 13.11.2013 v 19.30 hod v Divadle Horní Počernice. Benefici podpoří svým vystoupením vokální skupina Yellow sisters a herec Jaroslav Dušek.

Peníze z benefice chceme použít na zřízení nové kotelny v azylovém domě. V současné době je objekt napojen na teplovodní potrubí z kotelny, vzdálené více než 100 metrů. Potrubí je ve špatném stavu, stejně tak i tepelná izolace. Dochází k velkým ztrátám, které bychom investicí do nové kotelny rádi odstranili. Navíc stará kotelna má nevyhovující regulační techniku a tak velmi často dochází k výpadkům, což je velmi nepříjemné vzhledem k ubytovaným rodinám s malými dětmi. Investice do nové kotelny by zahrnovaly přívod plynového potrubí, nový kotel ÚT s rozvody, napojení na stávající potrubí k radiátorům a připojení k systému solárního ohřevu vody. Také by došlo k zateplení prostor nové kotelny.

Za SKP HoPo se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého.

Gabriela Selingerová
Fundraising a PR
mobil.: +420 776 282 427
e-mail: selingerova@skphopo.cz

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo nám. 11/16
193 00 Praha 9 e-mail: info@skphopo.cz

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/akce-pro-verejnost/beneficni-koncert-strediska-krestanske-pomoci-v-hornich-pocernicich/