Return to Střediska

Y-port | Zrušeno k 30.4.2017

Vytváříme takové prostředí pro mladé lidi, které jim pomáhá pozitivně rozvíjet vlastní osobnost a smysluplně trávit volný čas.

K tomu nabízíme

  • programy pro mladé ve snaze snížit tak jejich zájem o negativní jevy, jako jsou drogy, násilí, xenofobie, kriminalita, sekty, a jako prevenci těchto jevů,
  • organizujeme, zajišťujeme a poskytujeme sociální a pastorační péči,
  • pořádáme sportovní, kulturní, misijní a společenské akce, tábory, výlety, zájezdy apod.,
  • nabízí literaturu a multimediální nosiče.

Komu?

  • Mladí lidé od 14 let – zejména studenti středních a vysokých škol.

Y-port Jihlava byl zrušeno k 30.4.2017, právním nástupcem je Farnost Evangelické církve metodistické v Jihlavě, která většinu aktivit vykonává

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/y-port/