↑ Return to Diakonické projekty

Informace pro žadatele

  • uzávěrka žádostí je vždy k 20.5.,
  • výběrová komise dle výše uvedených kritérií vybere projekty, které z výtěžku Velikonoční sbírky na „Podporu diakonických projektů ECM“ podpoří.

Výběrová komise

  • výběrová komise je tříčlenná – jeden zástupce za Diakonii ECM, duchovenské pracovníky ECM, laické členy ECM,
  • složení výběrové komise se mění každý rok.

Žádost

Formulář žádosti pro rok 2017 můžete stáhnout v podobě Office Open XML (*.docx), OpenDocument (*.odt), Rich Text Format (*.rtf) a Portable Document Format (*.pdf). (Prohlédněte si na extranetu vzorovou žádost s vyznačenými změnami (PDF, 515 kB), které naznačují budoucí směr podpory – dostupné po předchozím přihlášení na Extranet Diakonie ECM.)